Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0209

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5. Partihandelns invägning av ägg

5. Eggs delivered to wholesalers

 

 

Summa jan - aug
Sum Jan - Aug

2000

2001

2002

 

1999

2000

2001

2000

2001

2002

Aug

Aug

Aug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet Quantity 1 000 ton

67,5

65,1

71,5

43,8

48,3

46,9

5,7

6,5

5,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Uppgiftsinsamlingen utökades i januari 2001, vilket från denna månad torde ha påverkat siffrorna med 10-12 % i höjande riktning.
The number of wholesalers, which deliver figures, was increased in January 2001, which has influenced the presented figures with 10-12 % from that month.

1