Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0210

Animalieproduktion
Månadsstatistik - 2002:9
Animal products - Monthly Statistics - 2002:9
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Ökad slakt av nötkreatur och svin under september 2002

Slakten av nötkreatur uppgick till 107 900 ton under de nio första månaderna 2002, en ökning med 2,3 % jämfört med samma period år 2001. Slakten av svin ökade med 2,5 % eller från 207 100 ton till 212 300 ton under samma period.

Invägningen av mjölk minskade under januari - september med 1,3 % jämfört med året före.

Partihandelns invägning av ägg minskade med 3,9 % under perioden januari - september.