Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0210

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Summa jan - sep
Sum Jan - Sep

2000

2001

2002

 

1999

2000

2001

2000

2001

2002

Sep

Sep

Sep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet Quantity 1000 ton

3 299

3 297

3 290

2 499

2 496

2 464

259

257

251

Fetthalt (%) Fat content

4,19

4,18

4,20

4,16

4,18

4,13

4,20

4,22

4,14

Proteinhalt (%) Protein
content

3,30

3,28

3,28

3,27

3,27

3,28

3,39

3,35

3,39