Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0210

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av kyckling

4. Slaughterings of chickens

 

 

Summa jan - juni
Sum Jan - June

2000

2001

2002

 

1999

2000

2001

2000

2001

2002

Juni

Juni

Juni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal) 1000 heads

66 608

68 617

73 350

133 737

136 185

138 584

216 433

2 18 015

219 370

Kvantitet (1000 ton). Quantity

86,6

89,9

96,1

44,2

47,4

50,5

21,5

23,6

25,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Den summerade siffran avser två kvartal. The figure refer to two quarters.

2         Avser 2:a kvartalet. The figures refer to the 2nd quarter.