Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0211

Animalieproduktion
Månadsstatistik - 2002:10
Animal products - Monthly Statistics - 2002:10
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Ökad slakt av nötkreatur och svin under oktober 2002

Slakten av nötkreatur uppgick till 122 600 ton under de tio första månaderna 2002, en ökning med 2,4 % jämfört med samma period år 2001. Slakten av svin ökade med 2,5 % eller från 232 200 ton till 238 100 ton under samma period.

Under de tre första kvartalen ökade slakten av kyckling med ca 7,4 % eller från 71 300 ton år 2001 till 76 600 ton år 2002.

Invägningen av mjölk minskade under januari - oktober med 1,5 % jämfört med året före.

Partihandelns invägning av ägg minskade med 4,2 % under perioden januari - oktober.