Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0211

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Summa jan - okt
Sum Jan - Oct

2000

2001

2002

 

1999

2000

2001

2000

2001

2002

Okt

Okt

Okt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet Quantity 1000 ton

3 299

3 297

3 290

2 762

2 758

2 716

263

262

252

Fetthalt (%) Fat content

4,19

4,18

4,20

4,17

4,19

4,15

4,25

4,26

4,33

Proteinhalt (%) Protein
content

3,30

3,28

3,28

3,28

3,28

3,30

3,36

3,35

3,45