Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Animalieproduktion

JO 48 SM 0211

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Summa jan - okt
Sum Jan - Oct

2000

2001

2002

 

1999

2000

2001

2000

2001

2002

Okt

Okt

Okt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 010

1 000

1 002

828

828

829

85

90

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt total

1 278

1 261

1 262

1 050

1 050

1 058

107

112

113

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

519

502

495

417

411

405

42

43

42

1,0 - 2,0 %

498

498

506

414

420

425

43

46

46

< 1,0 %

262

261

262

219

219

229

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

94,2

96,2

99,8

78,6

83,4

75,9

7,4

7,7

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

128,4

126,6

124,9

106,0

103,2

107,2

10,6

11,1

10,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

26,1

29,8

30,2

24,9

25,8

23,8

2,5

2,3

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milkpowder

40,3

47,1

45,2

40,0

39,3

33,9

2,6

2,0

1,6