Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0211

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av kyckling

4. Slaughterings of chickens

 

 

Summa jan - sep
Sum Jan - Sep

2000

2001

2002

 

1999

2000

2001

2000

2001

2002

Sep

Sep

Sep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal) 1000 heads

66 608

68 617

73 350

151 199

154 456

158 491

217462

2 18 271

219 907

Kvantitet (1000 ton). Quantity

86,6

89,9

96,1

67,1

71,3

76,6

22,9

23,9

26,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Den summerade siffran avser tre kvartal. The figure refer to three quarters.

2         Avser 3:e kvartalet. The figures refer to the 3rd quarter.