Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0301

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2002:11
Animal products - Yearly and Monthly Statistics - 2002:11
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Ökad slakt av nötkreatur och svin under november 2002

Slakten av nötkreatur uppgick till 136 100 ton under de elva första månaderna 2002, en ökning med 2,1 % jämfört med samma period år 2001. Slakten av svin ökade med 2,4 % eller från 257 000 ton till 263 100 ton under samma period.

Invägningen av mjölk minskade under januari - november med 1,8 % jämfört med året före.

Partihandelns invägning av ägg minskade med 4,6 % under perioden januari - november.