Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri.

1. Milk delivered to dairies.

 

 

Jan - nov
Jan - Nov

Nov

Nov

Nov

 

1999

2000

2001

2000

2001

2002

2000

2001

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet Quantity 1000 ton

3 299

3 297

3 290

3 021

3 016

2 963

259

257

247

Fetthalt (%) Fat content

4,19

4,18

4,20

4,18

4,19

4,16

4,26

4,28

4,34

Proteinhalt (%) Protein
content

3,30

3,28

3,28

3,28

3,28

3,31

3,34

3,34

3,43