Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - nov
Jan - Nov

Nov

Nov

Nov

 

1999

2000

2001

2000

2001

2002

2000

2001

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 010

1 000

1 002

915

917

917

86

89

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 278

1 261

1 262

1 157

1 159

1 167

107

109

109

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

519

502

495

459

453

445

42

42

40

1,0 - 2,0 %

498

498

506

457

465

470

43

45

45

< 1,0 %

262

261

262

240

241

252

22

23

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

94,2

96,2

99,8

86,5

90,8

83,2

7,8

7,4

7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

128,4

126,6

124,9

116,2

114,0

117,6

10,3

10,8

10,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

26,1

29,8

30,2

27,6

28,0

..

2,7

2,2

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

40,3

47,1

45,2

43,1

41,4

35,6

3,1

2,1

1,7