Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av kyckling vid slakteri.

4. Slaughterings of chickens at slaughter houses.

 

 

Jan - sep
Jan - Sep

Tredje kvartalet
Third quarter

 

1999

2000

2002

2000

2001

2002

2000

2001

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal) 1000 heads

66 608

68 617

73 350

51 199

54 456

58 491

17 462

18 271

19 907

Kvantitet (1000 ton) Quantity

86,6

89,9

96,1

67,1

71,3

76,6

22,9

23,9

26,1