Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0302

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2002:12
Animal products - Yearly and Monthly Statistics - 2002:12
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Ökad slakt av nötkreatur och svin under december 2002

Slakten av nötkreatur uppgick till 146 500 ton under år 2002, en ökning med 2,3 % jämfört med år 2001. Slakten av svin ökade med 2,9 % eller från 275 900 ton till 283 800 ton under samma period.

Invägningen av mjölk minskade under år 2002 med 1,9 % jämfört med året före.

Partihandelns invägning av ägg minskade med 4,6 % under år 2002.