Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri.

1. Milk delivered to dairies.

 

 

Jan - dec
Jan - Dec

Dec

Dec

Dec

 

2000

2001

2002

2000

2001

2002

2000

2001

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet Quantity 1000 ton

3 297

3 290

3 226

3 297

3 290

3 226

276

275

264

Fetthalt (%) Fat content

4,18

4,20

4,17

4,18

4,20

4,17

4,22

4,27

4,30

Proteinhalt (%) Protein
content

3,28

3,28

3,32

3,28

3,28

3,32

3,29

3,32

3,40