Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri.

1. Milk delivered to dairies.

 

 

Jan -
Jan -

Jan

Jan

Jan

 

2000

2001

2002

2001

2002

2003

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet Quantity 1000 ton

3 297

3 290

3 226

283

282

271

283

282

271

Fetthalt (%) Fat content

4,18

4,20

4,17

4,23

4,25

4,27

4,23

4,25

4,27

Proteinhalt (%) Protein
content

3,28

3,28

3,32

3,28

3,31

3,36

3,28

3,31

3,36