Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan -
Jan -

Jan

Jan

Jan

 

2000

2001

2002

2001

2002

2003

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 000

1 002

1 003

88

89

90

88

89

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 261

1 262

1 272

109

110

112

109

110

112

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

502

495

486

42

42

41

42

42

41

1,0 - 2,0 %

498

506

513

45

45

47

45

45

47

< 1,0 %

261

262

273

22

23

24

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

96,2

99,8

92,5

7,9

7,3

7,4

7,9

7,3

7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

126,6

124,9

128,3

11,0

11,3

11,4

11,0

11,3

11,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

29,8

30,2

28,5

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

47,1

45,2

38,8

4,3

3,2

2,9

4,3

3,2

2,9