Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Slakt av större husdjur vid slakteri.

3. Slaughterings of livestock at slaughter houses.

 

 

Jan -
Jan -

Jan

Jan

Jan

 

2000

2001

2002

2001

2002

2003

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

39,0

34,3

33,8

3,0

3,4

3,4

3,0

3,4

3,4

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

4,4

4,1

4,2

0,3

0,4

0,4

0,3

0,4

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stut Bullocks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

31,8

39,3

44,4

3,8

4,1

4,2

3,8

4,1

4,2

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

9,4

11,8

13,3

1,1

1,2

1,3

1,1

1,2

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjur Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

217,3

199,4

197,0

15,6

15,4

13,4

15,6

15,4

13,4

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

69,5

64,3

63,5

5,1

5,0

4,3

5,1

5,0

4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kviga Heifers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

56,1

54,7

58,1

6,5

7,1

5,8

6,5

7,1

5,8

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

14,4

14,4

15,5

1,7

1,9

1,6

1,7

1,9

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko Cows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

184,8

170,7

173,4

15,9

17,9

18,1

15,9

17,9

18,1

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

52,0

48,6

50,0

4,5

5,2

5,3

4,5

5,2

5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storboskap Adult cattle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

490,0

464,0

472,9

41,8

44,5

41,5

41,8

44,5

41,5

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

145,4

139,1

142,3

12,5

13,4

12,5

12,5

13,4

12,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin Pigs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

3 251,1

3 197,8

3282,2

265,5

284,8

284,9

265,5

284,8

284,9

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

277,0

275,9

283,8

22,9

25,1

25,3

22,9

25,1

25,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Häst Horses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

5,4

5,1

5,4

0,5

0,6

0,6

0,5

0,6

0,6

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

1,5

1,4

1,5

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får Sheep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

28,3

27,2

25,3

1,8

2,2

1,5

1,8

2,2

1,5

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

0,7

0,7

0,7

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamm Lambs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

173,8

170,2

171,3

10,3

10,7

10,3

10,3

10,7

10,3

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

3,2

3,1

3,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2