Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0304

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2003:2
Animal products - Yearly and Monthly Statistics - 2003:2
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Minskad slakt av nötkreatur under februari 2003

Slakten av nötkreatur uppgick till 24 100 ton under januari - februari 2003, en minskning med 7,0 % jämfört med samma period år 2002. Slakten av svin ökade med 0,4 % eller från 48 100 ton till 48 300 ton under samma period.

Invägningen av mjölk minskade under januari - februari 2003 med 3,7 % jämfört med året före.

Partihandelns invägning av ägg minskade med 9,4 % under samma period.

 

Diagram 1. Invägning av mjölk, milj kg.

 

Diagram 2. Slakt av nötkreatur, tusen ton.

 

 

 

Diagram 3. Slakt av svin, tusen ton.