Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0304

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - februari
Jan - February

Febr

Febr

Febr

 

2000

2001

2002

2001

2002

2003

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 000

1 002

1 003

168

168

170

80

79

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 261

1 262

1 272

208

210

212

99

99

100

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

502

495

486

81

80

78

39

38

37

1,0 - 2,0 %

498

506

513

85

85

88

40

40

41

< 1,0 %

261

262

273

42

44

46

20

21

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

96,2

99,8

92,5

15,8

14,3

14,4

7,8

7,0

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

126,6

124,9

128,3

20,3

21,6

21,8

9,2

10,2

10,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

29,8

30,2

28,5

5,1

4,9

5,0

2,4

2,2

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

47,1

45,2

38,8

8,6

6,9

5,9

4,3

3,6

3,0