Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0304

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av kyckling vid slakteri.

4. Slaughterings of chickens at slaughter houses.

 

 

Jan - dec
Jan - Dec

Fjärde kvartalet
Fordth quarter

 

2000

2001

2002

2000

2001

2002

2000

2001

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal) 1000 heads

68 617

73 356

77 383

68 617

73 356

77 383

17 417

18 895

18 892

Kvantitet (1000 ton) Quantity

89,9

96,1

101,4

89,9

96,1

101,4

22,8

24,8

24,7