Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0304

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Partihandelns invägning av ägg.

5. Eggs delivered to wholesalers.

 

 

Jan - februari
Jan - February

Febr

Febr

Febr

 

2000

2001

2002

2001

2002

2003

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet Quantity 1 000 ton

65,1

71,5

68,2

11,7

11,7

10,6

5,5

5,5

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Uppgiftsinsamlingen utökades i januari 2001, vilket från denna månad torde ha påverkat siffrorna med 6-7 % i höjande riktning.
The number of wholesalers delivering figures was increased in January 2001, which has influenced the presented figures with 6-7 % from that month.