Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0304

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Slakt av nötkreatur, svin samt får och lamm inom EU, 1 000 ton.

6. Slaughterings of cattle, pigs, sheep and lambs within the EU, 1 000 tons.

 

Nötkreatur
Cattle

Svin
Pigs

Får och lamm
Sheep and lambs

 

2000

2001

2002

2000

2001

2002

2000

2001

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgien Belgium

275,4

285,2

305,4

1 055,2

1 071,7

1 043,5

4,6

3,9

3,2

Danmark Denmark

153,9

153,4

153,6

1 624,5

1 714,4

1 759,4

1,5

1,6

1,5

Tyskland Germany

1 303,5

1 361,5

1 316,4

3 981,9

4 074,3

4 122,6

44,3

46,5

43,9

Grekland Greece

63,3

59,9

62,0

141,4

136,6

139,4

80,8

79,4

81,5

Spanien Spain

631,8

642,0

664,2

2 912,4

2 992,7

3 122,6

232,3

236,4

239,5

Frankrike France

1 527,5

1 565,7

1 639,8

2 318,0

2 315,2

2 345,3

133,7

135,3

128,4

Irland Ireland

576,9

579,1

539,9

230,4

239,8

229,8

82,9

78,1

66,3

Italien Italy

1 154,1

1 133,0

1 133,8

1 488,5

1 509,6

1 535,9

65,4

62,1

58,7

Luxemburg Luxembourg

8,2

11,3

10,7

10,2

9,9

11,7

0,0

0,0

0,1

Nederländerna Netherlands

470,6

371,9

383,9

1 622,8

1 432,5

1 377,1

18,2

19,6

16,5

Österrike Austria

203,5

215,3

211,9

502,0

488,5

511,5

7,1

7,2

6,5

Portugal Portugal

100,4

94,0

105,0

327,1

315,2

328,0

12,2

11,2

12,0

Finland Finland

90,2

88,6

89,5

172,3

175,5

183,9

0,6

0,6

0,6

Sverige Sweden

149,8

143,2

146,5

277,0

275,9

283,8

3,9

3,8

3,9

Storbritannien United Kingdom

708,2

652,0

691,9

923,0

781,6

795,3

359,3

257,5

300,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-15

7 417,4

7 356,1

7 454,4

17 586,5

17 533,4

17 789,8

1 046,8

943,2

963,1