Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0305

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - mars
Jan - March

Mars

Mars

Mars

 

2000

2001

2002

2001

2002

2003

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 000

1 002

1 003

258

254

256

90

86

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 261

1 262

1 272

320

317

319

112

107

108

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

502

495

486

124

121

118

43

41

40

1,0 - 2,0 %

498

506

513

131

128

133

46

43

45

< 1,0 %

261

262

273

65

65

68

23

23

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

96,2

99,8

92,5

24,5

22,8

21,9

8,8

8,5

7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

126,6

124,9

128,3

30,4

32,8

33,1

10,2

11,2

11,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

29,8

30,2

28,5

7,9

7,3

7,9

2,8

2,4

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

47,1

45,2

38,8

12,7

10,8

9,5

4,0

4,0

3,6