Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0306

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2003:4
Animal products - Yearly and Monthly Statistics - 2003:4

pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

 


 

 

I korta drag

Minskad slakt av nötkreatur under april 2003

Slakten av nötkreatur uppgick till 46 400 ton under januari - april 2003, en minskning med 6,8 % jämfört med samma period år 2002. Slakten av svin ökade med 0,3 % eller från 96 000 ton till 96 300 ton under samma period.

Slakten av kyckling minskade med 0,8 % eller från 25 200 ton under det första kvartalet 2002 till 25 000 ton under motsvarande period under 2003.

Invägningen av mjölk minskade under januari - april 2003 med 2,5 % jämfört med året före.

Partihandelns invägning av ägg minskade med 7,7 % under samma period.

 

Diagram 1. Invägning av mjölk, milj kg.

 

Diagram 2. Slakt av nötkreatur, tusen ton.

 

 

Diagram 3. Slakt av svin, tusen ton.