Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0306

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri.

1. Milk delivered to dairies.

 

 

Jan - apr
Jan - Apr

Apr

Apr

Apr

 

2000

2001

2002

2001

2002

2003

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet Quantity 1000 ton

3 297

3 290

3 226

1 112

1 114

1 086

284

283

280

Fetthalt (%) Fat content

4,18

4,20

4,17

4,24

4,20

4,23

4,23

4,20

4,22

Proteinhalt (%) Protein
content

3,28

3,28

3,32

3,27

3,28

3,32

3,26

3,26

3,30