Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0306

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - apr
Jan - Apr

Apr

Apr

Apr

 

2000

2001

2002

2001

2002

2003

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 000

1 002

1 003

339

339

339

82

85

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 261

1 262

1 272

423

425

425

103

108

105

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

502

495

486

164

162

157

40

41

39

1,0 - 2,0 %

498

506

513

172

172

176

41

44

43

< 1,0 %

261

262

273

87

91

92

22

23

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

96,2

99,8

92,5

33,4

30,0

30,0

8,9

7,1

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

126,6

124,9

128,3

40,8

43,8

43,9

10,3

11,0

10,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

29,8

30,2

28,5

10,9

10,1

10,8

3,0

2,8

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

47,1

45,2

38,8

17,0

15,0

13,6

4,3

4,2

4,1