Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0307

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - maj
Jan - May

Maj

Maj

Maj

 

2000

2001

2002

2001

2002

2003

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 000

1 002

1 003

421

422

421

82

83

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 261

1 262

1 272

528

532

530

105

107

105

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

502

495

486

206

203

196

41

41

39

1,0 - 2,0 %

498

506

513

214

215

218

42

43

42

< 1,0 %

261

262

273

109

114

116

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

96,2

99,8

92,5

42,0

37,9

37,2

8,6

7,9

7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

126,6

124,9

128,3

51,4

55,1

54,8

10,6

11,2

10,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

29,8

30,2

28,5

13,9

13,0

13,8

2,9

2,9

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

47,1

45,2

38,8

21,6

19,2

17,8

4,7

4,2

4,2