Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0308

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2003:6-7
Animal products - Yearly and Monthly Statistics - 2003:6-7
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Minskad slakt av nötkreatur under juli 2003

Slakten av nötkreatur uppgick till 78 800 ton under januari - juli 2003, en minskning med 5,5 % jämfört med samma period år 2002. Slakten av svin ökade med 1,1 % under samma period.

Under de två första kvartalen minskade slakten av kyckling med 2,0 % eller från 50 500 ton år 2002 till 49 500 ton år 2003.

Invägningen av mjölk minskade under januari - juli 2003 med 2,1 % jämfört med året före.

Partihandelns invägning av ägg minskade med 6,4 % under samma period.

 

Diagram 1. Invägning av mjölk, milj kg.

 

Diagram 2. Slakt av nötkreatur, tusen ton.

 

 

Diagram 3. Slakt av svin, tusen ton.