Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0308

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - juli
Jan - july

Juli

Juli

Juli

 

2000

2001

2002

2001

2002

2003

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 000

1 002

1 003

571

572

569

73

76

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 261

1 262

1 272

724

729

726

97

101

98

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

502

495

486

285

281

272

40

39

38

1,0 - 2,0 %

498

506

513

288

292

294

36

39

38

< 1,0 %

261

262

273

151

157

160

21

23

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

96,2

99,8

92,5

60,4

54,4

53,6

8,2

7,6

7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

126,6

124,9

128,3

71,3

75,8

74,3

10,2

10,4

9,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

29,8

30,2

28,5

19,1

17,3

18,4

2,5

2,2

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

47,1

45,2

38,8

31,1

27,0

26,0

4,6

3,8

3,9