Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0309

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2003:8
Animal products - Yearly and Monthly Statistics - 2003:8
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Minskad slakt av nötkreatur under augusti 2003

Slakten av nötkreatur uppgick till 90 400 ton under januari - augusti 2003, en minskning med 5,0 % jämfört med samma period år 2002. Slakten av svin ökade med 0,7 % under samma period.

Invägningen av mjölk minskade under januari - augusti 2003 med 1,7 % jämfört med året före.

Partihandelns invägning av ägg minskade med 6,0 % under samma period.

 

Diagram 1. Invägning av mjölk, milj kg.

 

Diagram 2. Slakt av nötkreatur, tusen ton.

 

 

Diagram 3. Slakt av svin, tusen ton.