Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0309

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - aug
Jan - Aug

Aug

Aug

Aug

 

2000

2001

2002

2001

2002

2003

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 000

1 002

1 003

657

655

650

86

83

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 261

1 262

1 272

835

839

831

111

110

105

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

502

495

486

329

323

311

44

42

40

1,0 - 2,0 %

498

506

513

332

335

336

44

44

42

< 1,0 %

261

262

273

174

182

184

23

24

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

96,2

99,8

92,5

69

62

61

8,3

7,2

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

126,6

124,9

128,3

82

86

85

10,5

10,3

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

29,8

30,2

28,5

22

19

21

2,4

2,0

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

47,1

45,2

38,8

35

30

29

3,5

3,0

3,2