Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0309

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av kyckling vid slakteri.

4. Slaughterings of chickens at slaughter houses.

 

 

Jan - juni
Jan - June

Andra kvartalet
Second quarter

 

2000

2001

2002

2001

2002

2003

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal) 1000 heads

68 617

73 356

77 383

36 186

38 584

37 786

18 015

19 370

18 670

Kvantitet (1000 ton) Quantity

89,9

96,1

101,4

47,4

50,5

49,5

23,6

25,4

24,5