Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0310

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2003:9
Animal products - Yearly and Monthly Statistics - 2003:9
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Ökad slakt av svin under september 2003

Slakten av svin uppgick till 215 900 ton under januari - september 2003, en ökning med 1,7 % jämfört med samma period år 2002. Slakten av nötkreatur minskade med 4,2 % under samma period.

Under de tre första kvartalen minskade slakten av kyckling med 4,6 % eller från 76 600 ton år 2002 till 73 100 ton år 2003.

Invägningen av mjölk minskade under januari - september 2003 med 1,4 % jämfört med året före.

Partihandelns invägning av ägg minskade med 5,0 % under samma period.

 

Diagram 1. Invägning av mjölk, milj kg.

 

Diagram 2. Slakt av nötkreatur, tusen ton.

 

 

Diagram 3. Slakt av svin, tusen ton.