Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0310

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri.

1. Milk delivered to dairies.

 

 

Jan - sep
Jan - Sep

Sep

Sep

Sep

 

2000

2001

2002

2001

2002

2003

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet Quantity 1000 ton

3 297

3 290

3 226

2 496

2 464

2 430

257

251

255

Fetthalt (%) Fat content

4,18

4,20

4,17

4,18

4,13

4,18

4,22

4,14

4,21

Proteinhalt (%) Protein
content

3,28

3,28

3,32

3,27

3,28

3,32

3,35

3,39

3,42