Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0310

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - sep
Jan - Sep

Sep

Sep

Sep

 

2000

2001

2002

2001

2002

2003

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 000

1 002

1 003

738

739

736

81

83

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 261

1 262

1 272

938

945

940

103

106

109

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

502

495

486

368

362

351

39

40

39

1,0 - 2,0 %

498

506

513

374

379

380

42

43

44

< 1,0 %

261

262

273

195

204

208

22

23

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

96,2

99,8

92,5

76

68

67

7,0

6,7

6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

126,6

124,9

128,3

92

97

95

10,3

10,5

10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

29,8

30,2

28,5

24

21

23

2,0

2,1

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

47,1

45,2

38,8

37

32

32

2,6

2,2

2,9