Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0310

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Partihandelns invägning av ägg.

5. Eggs delivered to wholesalers.

 

 

Jan - sep
Jan - Sep

Sep

Sep

Sep

 

2000

2001

2002

2001

2002

2003

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet Quantity 1 000 ton

65,1

71,5

68,2

53,8

51,7

49,1

5,5

5,4

5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Uppgiftsinsamlingen utökades i januari 2001, vilket från denna månad torde ha påverkat siffrorna med 6-7 % i höjande riktning.
The number of wholesalers delivering figures was increased in January 2001, which has influenced the presented figures with 6-7 % from that month.