Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0311

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri.

1. Milk delivered to dairies.

 

 

Jan - okt
Jan - Okt

Okt

Okt

Okt

 

2000

2001

2002

2001

2002

2003

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet Quantity 1000 ton

3 297

3 290

3 226

2 758

2 716

2 687

262

252

257

Fetthalt (%) Fat content

4,18

4,20

4,17

4,19

4,15

4,20

4,26

4,33

4,37

Proteinhalt (%) Protein
content

3,28

3,28

3,32

3,28

3,30

3,34

3,35

3,45

3,47