Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0311

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - okt
Jan - Okt

Okt

Okt

Okt

 

2000

2001

2002

2001

2002

2003

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 000

1 002

1 003

828

829

825

90

90

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 261

1 262

1 272

1 050

1 058

1 052

112

113

112

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

502

495

486

411

405

392

43

42

41

1,0 - 2,0 %

498

506

513

420

425

426

46

46

45

< 1,0 %

261

262

273

219

229

235

23

24

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

96,2

99,8

92,5

83

76

75

7,7

7,5

7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

126,6

124,9

128,3

103

107

105

11,1

10,7

10,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

29,8

30,2

28,5

26

24

26

2,2

2,4

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

47,1

45,2

38,8

39

34

34

2,0

1,6

2,2