Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0401

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2003:11
Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2003:11
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Ökad slakt av svin under november 2003

Slakten av svin uppgick till 266 500 ton under januari - november 2003, en ökning med 1,3 % jämfört med samma period år 2002. Slakten av nötkreatur minskade med 4,9 % under samma period.

Invägningen av mjölk minskade under januari - november 2003 med 0,8 % jämfört med året före.

Partihandelns invägning av ägg minskade preliminärt med 1,8 % under samma period.

 

Diagram 1. Invägning av mjölk, milj kg.

 

Diagram 2. Slakt av nötkreatur, tusen ton.

 

 

Diagram 3. Slakt av svin, tusen ton.