Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

In English

Summary
List of tables

Summary

Increased slaughterings of pigs in November 2003

The slaughterings of pigs amounted to 266 500 metric tons in January - November 2003, an increase by 1,3 % compared to the same period 2002. The slaughterings of cattle decreased by 4,9 % during the same period.

The quantity of milk delivered to dairies in January - November 2003 decreased by 0,8 % compared to previous year.

The quantity of eggs delivered to wholesalers decreased preliminary by 1,8 % during the same period.

List of tables

 

Explanation of symbols

1. Milk delivered to dairies.

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

3. Slaughterings of livestock at slaughter houses.

4. Slaughterings of chickens at slaughter houses.

5. Eggs delivered to wholesalers.

6. Slaughterings of cattle, pigs, sheep and lambs within the EU, 1 000 tons.

7. Milk delivered to dairies within the EU, 1 000 tons.