Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - nov
Jan - Nov

Nov

Nov

Nov

 

2000

2001

2002

2001

2002

2003

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 000

1 002

1 003

3 016

2 963

2 938

89

88

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 261

1 262

1 272

1 159

1 167

1 155

109

109

102

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

502

495

486

453

445

429

42

40

37

1,0 - 2,0 %

498

506

513

465

470

469

45

45

42

< 1,0 %

261

262

273

241

252

258

23

23

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

96,2

99,8

92,5

91

83

81

7,4

7,3

6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

126,6

124,9

128,3

114

118

115

10,8

10,4

9,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

29,8

30,2

28,5

28

26

28

2,2

2,4

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

47,1

45,2

38,8

41

36

37

2,1

1,7

2,6