Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0402

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2003:12
Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2003:12
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Ökad slakt av svin under december 2003

Slakten av svin uppgick till 287 500 ton under januari - december 2003, en ökning med 1,3 % jämfört med samma period år 2002. Slakten av nötkreatur minskade med 4,2 % under samma period.

Slakten av kyckling minskade med 3,5 % eller från 101 400 ton år 2002 till 97 900 ton år 2003.

Invägningen av mjölk minskade under januari - december 2003 med 0,6 % jämfört med året före.

Partihandelns invägning av ägg minskade preliminärt med 1,2 % under samma period.

 

Diagram 1. Invägning av mjölk, milj kg.

 

Diagram 2. Slakt av nötkreatur, tusen ton.

 

 

Diagram 3. Slakt av svin, tusen ton.