Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - dec
Jan - Dec

Dec

Dec

Dec

 

2001

2002

2003

2001

2002

2003

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 002

1 003

996

1 002

1 003

996

85

86

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 262

1 272

1 262

1 262

1 272

1 262

103

105

107

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

495

486

469

495

486

469

42

41

40

1,0 - 2,0 %

506

513

512

506

513

512

41

43

43

< 1,0 %

262

273

281

262

273

281

20

21

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

99,8

92,5

90,7

99,8

92,5

90,7

9,0

9,3

9,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

124,9

128,3

125,0

124,9

128,3

125,0

10,9

10,7

9,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

30,2

28,5

30,2

30,2

28,5

30,2

2,2

2,3

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

45,2

38,8

40,9

45,2

38,8

40,9

3,8

3,3

4,0