Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan -
Jan -

Jan

Jan

Jan

 

2001

2002

2003

2002

2003

2004

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 002

1 003

996

89

90

87

89

90

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 262

1 272

1 262

110

112

109

110

112

109

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

495

486

469

42

41

38

42

41

38

1,0 - 2,0 %

506

513

512

45

47

45

45

47

45

< 1,0 %

262

273

281

23

24

21

23

24

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

99,8

92,5

90,7

7,3

7,4

7,1

7,3

7,4

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

124,9

128,3

125,0

11,3

11,4

9,9

11,3

11,4

9,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

30,2

28,5

30,2

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

45,2

38,8

40,9

3,2

2,9

4,4

3,2

2,9

4,4