Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Partihandelns invägning av ägg.

5. Eggs delivered to wholesalers.

 

 

Jan -
Jan -

Jan

Jan

Jan

 

2001

2002

2003

2002

2003

2004

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet Quantity 1 000 ton

71,4

68,3

67,6

6,2

5,6

6,2

6,2

5,6

6,2