Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0404

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri.

1. Milk delivered to dairies.

 

 

Jan - Feb
Jan - Feb

Feb

Feb

Feb

 

2001

2002

2003

2002

2003

2004

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet Quantity 1000 ton

3 290

3 226

3 206

542

522

539

260

251

263

Fetthalt (%) Fat content

4,20

4,17

4,22

4,21

4,25

4,28

4,16

4,22

4,27

Proteinhalt (%) Protein
content

3,28

3,32

3,35

3,30

3,35

3,37

3,28

3,33

3,35