Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0404

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - Feb
Jan - Feb

Feb

Feb

Feb

 

2001

2002

2003

2002

2003

2004

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 021

1 022

1 012

172

173

168

81

82

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 281

1 291

1 278

213

214

209

101

101

99

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

495

486

469

80

78

73

38

37

34

1,0 - 2,0 %

506

513

512

85

88

85

40

42

40

< 1,0 %

262

273

297

48

48

51

23

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

99,8

92,5

90,7

14,3

14,4

14,1

7,0

7,0

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

124,9

128,3

125,0

21,6

21,8

19,1

10,2

10,4

9,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

30,2

28,5

30,2

4,9

5,0

5,1

2,2

2,3

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

45,2

38,8

40,9

6,9

5,9

8,7

3,6

3,0

4,3