Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0404

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av kyckling vid slakteri.

4. Slaughterings of chickens at slaughter houses.

 

 

Jan - dec
Jan - Dec

Fjärde kvartalet
Fordth quarter

 

2001

2002

2003

2001

2002

2003

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal) 1000 heads

73 356

77 383

74 742

73 356

77 383

74 742

18 895

18 892

18 905

Kvantitet (1000 ton) Quantity

96,1

101,4

97,9

96,1

101,4

97,9

24,8

24,8

24,8