Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0405

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - Mar
Jan - Mar

Mar

Mar

Mar

 

2001

2002

2003

2002

2003

2004

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 021

1 022

1 012

259

260

258

87

87

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 281

1 291

1 278

322

323

321

109

109

112

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

495

486

469

121

118

111

41

40

38

1,0 - 2,0 %

506

513

512

128

133

131

43

45

46

< 1,0 %

262

273

297

72

73

79

25

25

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

99,8

92,5

90,7

22,8

21,9

21,6

8,5

7,4

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

124,9

128,3

125,0

32,8

33,1

29,3

11,2

11,3

10,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

30,2

28,5

30,2

7,3

7,9

8,3

2,4

2,9

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

45,2

38,8

40,9

10,8

9,5

13,5

4,0

3,6

4,8