Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0408

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri.

1. Milk delivered to dairies. .

 

 

Jan - juli
Jan - July

Juli

Juli

Juli

 

2001

2002

2003

2002

2003

2004

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet Quantity 1000 ton

3 290

3 226

3 206

1 950

1 910

1 939

271

266

271

Fetthalt (%) Fat content

4,20

4,17

4,22

4,15

4,19

4,23

3,99

4,06

4,14

Proteinhalt (%) Protein
content

3,28

3,32

3,35

3,27

3,31

3,35

3,25

3,28

3,35